REZOS, spol. s r.o.
Náchodská 2421/234
193 00 Praha - Horní Počernice
IČ: 26124246
tel: 281 040 612
email : rezos@email.cz

Služby


Zajištění projektu pro stavbu RD

Středisko se zabývá zpracováváním projektové dokumentace, zeměměřické dokumentace a zajišťuje povolování staveb dle Stavebního zákona a souvisejících předpisů, jak pro potřeby společnosti, tak externích zákazníků. Níže jsou specifikovány jednotlivé činnosti střediska.

Projektová činnost
 • Vypracování studie
 • Vypracování projektové dokumentace pro územní souhlas
 • Vypracování projektové dokumentace pro územní řízení
 • Vypracování projektové dokumentace pro ohlášení
 • Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení
 • Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby

Inženýrská činnost
 • Zajištění rozhodnutí o umístění stavby
 • Zajištění ohlášení staveb
 • Zajištění stavebního povolení na stavby
 • Zajištění technického dozoru investora
 • Zajištění DIO, DIR
 • Zajištění smluvních vztahů o věcných břemenech

Zeměměřičská činnost
 • Vytyčení staveb
 • Zaměření skutečného provedení staveb
 • Zaměření polohopisu a výškopisu
 • Stavební zaměření
 • Zpracování věcných břemen pro katastr nemovitostí
 • Zpracování Geometrických plánů

Realizace staveb

Středisko pozemních staveb zajišťuje pro naše zákazníky výstavbu objektů pozemních staveb tzv. na klíč, či formou částečné dodávky. Činnost je zajišťována odborníky vzdělanými v oboru pozemních staveb, se zkušenostmi z již realizovaných staveb. Středisko disponuje pracovníky technických a dělnických profesí. Pro zajištění specifických prací spolupracujeme s okruhem vyzkoušených subdodavatelů. Středisko působí v Praze a Středočeském kraji.
 • Demolice a zemní práce
 • Příprava území
 • Zemní práce
 • Výstavba pozemních staveb
 • Novostavby občanských, bytových a průmyslových objektů
 • Opravy a celkové rekonstrukce objektů pozemních staveb
 • Novostavby a rekonstrukce rodinných domů
 • Speciální objekty k inženýrským stavbám